Informační servis CPI

Aktuality

30. 1. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 30. 1. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 702 07 "Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodních potrubí".

Viz Připomínková řízení.

18. 1. 2017

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 18. 1. 2017 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu TPG 700 03 "Podmínky pro provádění stavebních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízen".

Viz Připomínková řízení.

6. 1. 2017

Plán tvorby ND pro r. 2017

Plán tvorby normativních dokumentů pro r. 2017, který byl schválen Technickou koordinační komisí ČPS na jednání dne 2. 11. 2016, je zveřejněn na Plán tvorby TPG, TDG, TIN.

25. 10. 2016

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 25. 10. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 807 01 "Vytápění závěsnými plynovými světlými a tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz"

Viz Připomínková řízení.

19. 10. 2016

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 19. 10. 2016 byla zahájena připomínková řízení ke konečným návrhům TPG 902 03 "Plynná paliva. Chromatografické rozbory" a TPG 902 04 "Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot"

Viz Připomínková řízení.

1. 7. 2016

Nově schválená technická pravidla

Dne 29. 6. 2016 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS tato technická pravidla:

 • TPG 700 02 "Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody", platnost od 1. 9. 2016;
 • TPG 920 24 "Zásady pro provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím", platnost od 1. 9. 2016;

Seznam viz Nové předpisy.

16. 6. 2016

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 15. 6. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 3 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení".

Viz Připomínková řízení.

23. 5. 2016

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 19. 5. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 934 01 "Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz".

Viz Připomínková řízení.

1. 4. 2016

Nový eshop a změna v systému distribuce tištěných technických norem

Vážení uživatelé technických norem, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "ÚNMZ") vychází vstříc požadavkům svých zákazníků na širší dostupnost českých technických norem a dne 15. 3. 2016 spustil internetový obchod.
Prodej a distribuci tištěných ČSN na území České republiky budou k výše uvedenému datu zajišťovat jak stávající smluvní prodejci, tak i ÚNMZ prostřednictvím vlastního internetového obchodu a sítě distribučních míst. Nová distribuční místa tištěných ČSN zákazníci naleznou na níže uvedených adresách – jedná se současně o sídla oblastních inspektorátů ČMI:


Kromě stávajících 8 smluvních prodejců a Informačního centra ÚNMZ, naroste počet míst, kde lze ČSN zakoupit, o dalších 10. Zákazníci budou mít možnost objednat si normu prostřednictvím internetového obchodu, nechat si ji poslat domů nebo si ji osobně vyzvednout na jedné z výše uvedených poboček.

10. 3. 2015

Nově schválená technická pravidla

Dne 9. 3. 2016 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS:

 • TPG 903 01 Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek, platnost od 1. 5. 2016;
 • TPG 983 02 Plynové hospodářství bioplynových stanic, platnost od 1. 5. 2016;
 • Změna 1 TPG 703 01 Průmyslové plynovody, platnost od 1. 5. 2016.

Seznam viz Nové předpisy.

4. 3. 2016

Omlouváme se, ale v době od 7.–11. března 2016 není zajištěn prodej TPG a publikací z důvodu dovolené.

2. 2. 2016

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 27. 1. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 700 02 "Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody".

Viz Připomínková řízení.

21. 1. 2016

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 21. 1. 2016 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 703 01 "Průmyslové plynovody".

Viz Připomínková řízení.

15. 12. 2015

Plán tvorby ND pro r. 2016

Na jednání Technické koordinační komise ČPS dne 21. 10. 2015 byl schválen Plán tvorby normativních dokumentů pro r. 2016.

Viz Připomínková řízení.

19. 11. 2015

Nově schválená technická pravidla

Dne 18. 11. 2015 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS:

 • TPG 70205 "Kotvení plynovodních potrubí ve svazích", platnost od 1. 2. 2016;
 • TPG 918 01 "Odorizace zemního plynu", platnost od 1. 2. 2016;
 • Změna 1 TPG 935 01 "Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub", platnost od 1. 2. 2016.

Viz Připomínková řízení.

23. 9. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 23. 9. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 702 01 "Plynovody a přípojky z polyetylenu".

Viz Připomínková řízení.

9. 9. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 9. 9. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 983 02 "Plynové hospodářství bioplynových stanic".

Viz Připomínková řízení.

20. 8. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 20. 8. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TPG 918 01 "Odorizace zemního plynu".

Viz Připomínková řízení.

31. 7. 2015

Nově schválená technická pravidla

Dne 7. 7. 2014 byla schválena expertní skupinou, nominovanou v souladu s ustanovením čl. 9a) Příkazu předsedy ČPS č. 1/2009:

 • Změna 1 TIN 702 12 "Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry, platnost od 1. 9. 2015

Dne 23. 7. 2015 byla schválena Technickou schvalovací komisí ČPS:

 • TPG 982 02 "Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG", platnost od 1. 9. 2015;
 • Změna 1 TPG 702 04 "Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně", platnost od 1. 9. 2015;
 • Změna 2 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení", platnost od 1. 9. 2015.

Seznam viz Nové předpisy.

26. 6. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 26. 6. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize Změny 2 TPG 905 01 "Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení".

Viz Připomínková řízení.

22. 6. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 22. 6. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 935 01 "Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub".

Viz Připomínková řízení.

18. 6. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 18. 6. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu revize TDG 903 01 "Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek".

Viz Připomínková řízení.

3. 6. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 3. 6. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu TPG 702 05 "Kotvení plynovodních potrubí ve svazích".

Viz Připomínková řízení.

29. 4. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 29. 4. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 1 TPG 702 04 "Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně".

Viz Připomínková řízení.

14. 4. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 20. 3. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu I. revize TPG 982 02 "Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG".

Viz Připomínková řízení.

20. 3. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 20. 3. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu I. revize TPG 982 02 "Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG".

Viz Připomínková řízení.

16. 2. 2015

Připomínková řízení k návrhům TPG, TDG a TIN

Dne 28. 1. 2015 bylo zahájeno připomínkové řízení ke konečnému návrhu Změny 2 TPG 902 02 "Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu".

Viz Připomínková řízení.

Informace

 • POZOR – Sbírka 436. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 – Částka 171, str. 7336

 • POZOR – Sbírka 438. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí. Účinnost: ze dne 16. prosince 2013 – Částka 171, str. 7411

 • POZOR – Ve Sbírce zákonů ČR v částce 162/2013 ze dne 4. prosince 2013 na str. 7040 vyšlo sdělení č. 418 – Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí.

 • POZOR – Ve Sbírce zákonů ČR v částce 81 ze dne 12. července 2013 na str. 1874 vyšla vyhláška č. 193. o kontrole klimatizačních systémů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

 • POZOR – Ve Sbírce zákonů ČR v částce 81 ze dne 12. července 2013 na str. 1895 vyšla vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.

 • POZOR – Ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 7 na str. vyšlo Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů podle působnosti směrnice Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 10. 6. 2013.

 • POZOR – Ve Věstníku UNMZ č. 7/2013 z 8. července na str. 8 vyšlo oznámení o vydání nové ČSN EN 1555-3+A1 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky.
  Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1555-3 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky z dubna 2011

 • POZOR – Ve Sbírce zákonů ČR v částce 159 ze 7. prosince 2012 na str. 5530 vyšla vyhláška č. 436, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 • Ekonomické posouzení všech dlouhodobých přínosů a nákladů pro trh a jednotlivé zákazníky při zavedení inteligentních měřicích systémů v plynárenství ČR

 • a) § 1 odst. 3, § 3, § 4 odst. 3,7 až 9, § 5 odst. 7, § 6 odst. 5, § 7 odst. 1, 2 a 6, § 8 odst. 3 a 5, § 10 odst. 1, § 11 odst. 3, § 12, 17, § 23 odst. 7, § 24 odst. 2, 5, 7 a 8, § 26 odst. 3 až 5 a 7, § 27 odst. 1, 2 a 6, § 30 odst. 2, 4, 6 a 7, § 31 odst. 1 až 3 a 6, § 32 odst. 2, § 35, § 38 odst. 2, § 39 odst. 2 a 4, § 42, § 44 až 47, § 53 a 54, § 56 bodů 1 až 25 a 27 až 39, § 57 bodů 1 až 13, 15 až 20, 22 až 24 a 26 až 43 a § 60 bodu 1,   která nabývají účinnosti dnem vyhlášení a b) § 56 bodu 26, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015
 • Harmonizované a neharmonizované předpisy a normy týkající se uvádění výrobků na trh naleznete ZDE

 • POZOR – Aktuální znění Energetického zákona 458/2000 Sb.

 • Zveřejňujeme seznam slovenských technických norem (výběr)

 • Schválená oficiální verze Směrnice MID (měřicí zařízení) ke stažení v pdf

 • Směrnice EP o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů

 • Vyjádření ITI k problematice požadavků na rozsah odborné způsobilosti k montážím, opravám, revizím a zkouškám domovních plynovodů v souvislosti se změnami a vydáním technických pravidel TPG 704 01:2008 a TPG 704 03:2009

 • Bezpečnostní záznamník více zde

 • Seznam zrušených TPG, TDG a TIN

Odborné publikace

Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv

Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv

Ing. Ivan Vališ
Ing. Jakub Vrána,Ph.D

Příručka je určena pro investory, zřizovatele, projektanty a provozovatele domovních plynovodů. Jednoduchou strukturou slouží jako rychlý průvodce k přípravě zadání investora, přípravě projektu, jako průvodce k realizaci projektových prací, montážních prací, předání díla a uvádí též podmínky provozu.
Publikace je opatřena odkazy a obrázky. Obsahuje postupy a praktické zkušenosti autorů publikace při jednotlivých krocích, včetně popisů potřebných náležitostí.

Vytápěcí a chladicí systém budovy účinně a ekologicky

Vytápěcí a chladicí systém budovy účinně a ekologicky

Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Publikace je zaměřena na návrh otopné a chladicí plochy podle způsobu sdílení tepla s respektováním tepelné pohody a dále tvaru, velikosti a účelu místnosti při účinném a racionálním provozu vytápěcího zařízení. Účinný a ekologický provoz topného zdroje je podmíněn vhodnou volbou vytápěcího systému, otopnou a chladicí plochou v jednotlivých místnostech podle jejich účelu. Využívání nových způsobů racionálního spalování u standardních zdrojů a různých netradičních a alternativních zdrojů tepla vyžaduje i nový přístup v přenosu a využití tepla.

Průmyslové plynovody

Průmyslové plynovody

Ing. Karel Melka, Ing. Zdeněk Přibyla
Cílem předmětné publikace je podání zevrubných informací o problematice průmyslových plynovodů v kontextu aktuálních předpisů a praktických zkušeností. Publikace je určena projektantům, konstruktérům, montážním organizacím a provozovatelům průmyslových plynovodů. V neposlední řadě poslouží i jako pomůcka při školení a činnostech státní správy.

Jednotlivé části této publikace jsou zaměřeny na navrhování, stavbu a provoz průmyslových plynovodů zemního plynu a plynů používaných zejména v hutnictví. Obsahuje též problematiku průmyslových plynovodů rozvádějících bioplyn.

Kondenzační technika u plynových spotřebičů

Kondenzační technika u plynových spotřebičů

Doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Využívání kondenzačního tepla spalin při spalování plynných paliv může představovat významné zvýšení účinnosti v závislosti na způsobu spalování. Dalším faktorem ovlivňujícím účinnost kondenzačního kotle je vhodná volba teploty otopné vody a způsob napojení kondenzačního kotle na otopnou soustavu, resp. na okruh ohřevu teplé vody. Podle režimu ročního provozu se stanovuje z navržené metodiky i stupeň celoročního využití, který je rozhodujícím kritériem úspornosti kondenzačního systému.

Publikace pojednává také o způsobech odvodu spalin při mokrém provozu, uvádí současně používané kondenzační spotřebiče a doporučené způsoby napojení na otopnou soustavu.

Bioplyn

Bioplyn

Doc. Ing. František Straka, CSc. a kolektiv
Publikace je určena všem zájemcům o informace z oblasti bioplynu. Je vhodná pro seznámení se s chemickými a fyzikálně-chemickými vlastnostmi bioplynu. Obsahuje vzorce, návod pro výpočty, jejich odvození i příklady z praxe. Tato publikace může také sloužit jako učební text pro specializovaná školení v oboru výroby a využívání bioplynů a plynů skládkových.

Jedná se aktualizované a zestručněné vydání příručky pro výuku, projekci a provoz bioplynových systémů vydané v roce 2006.

Připravujeme

Připravovaná nová TPG

Číslo TPG Název TPG
TPG 900 01 Názvosloví a zkratky v plynárenství

Připravované revize TPG

Číslo TPG Název TPG
TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů
TPG 927 04 Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti
TPG 927 06 Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu

Připravované změny TPG

Číslo TPG Název TPG
TPG 920 21 Z1 Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP