Katalog ČPS

Seznam školení pořádaných Českým plynárenským svazem

Kalendář ke stažení v PDF.

327.15.11.2018POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Technické požadavky na výrobky, jejich uvádění na trh, posuzování shody a označení CE pro obor plynových zařízení, v souvislosti s nařízením vlády č. 219/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. - ŠKOLENÍ ZRUŠENO !
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
328.26.11.2018POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 CNG, LNG Vodík využití v dopravě a plynárenství
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
329.27.11.2018    
 Školení revizních techniků a montážních pracovníků - příprava na periodické přezkoušení - domovní plynovody a spotřebiče pod 50kW
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
330.28.11.2018    
 Školení revizních techniků a montážních pracovníků - příprava na periodické přezkoušení - NTL, STL, průmyslové plynovody
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
331.4.12.2018    
 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení TPG 905 01 / změna 5 Problematika dutých prostor TPG 913 01 z1, bezpečnost práce a provozu TPG 925 01
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
332.6.12.2018POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 27. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
333.13.12.2018    
 Provozování odběrných plynových zařízení v bytových domech a domovní plynovody Revize TPG 800 03
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP