Katalog ČPS

Seznam školení pořádaných Českým plynárenským svazem

Kalendář ke stažení v PDF.

360.24.9.2019POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Bezvýkopové technologie pro distribuční plynárenství
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
362.8.10.2019POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. TPG 905 01)
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
363.15.10.2019 - 16.10.2019POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Školení plynárenských odborníků, novinky a technologie v oboru
 Počet bodů OPV:5
 Počet bodů ČKAIT:2
   
364.24.10.2019    
 Výstavba VTL plynovodů a přípojek
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
365.5.11.2019    
 Provozování OPZ v bytových domech
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
361.6.11.2019 - 7.11.2019POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Organizace trhu se zemním plynem
 Počet bodů OPV:
 Počet bodů ČKAIT:
   
366.11.11.2019 - 12.11.2019    
 Podzimní plynárenská konference
 Počet bodů OPV:
 Počet bodů ČKAIT:
   
367.19.11.2019    
 Náhradní zásobování zemním plynem (LCNG v dopravě)
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
368.26.11.2019    
 Bezpečný provoz plynových kotelen nad 50 kW a výše
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
369.3.12.2019    
 Vysokotlaké plynovody - výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BT VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 08
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
356.9.12.2019POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Odborný kurz protikorozní ochrany úložných zařízení (zkušenosti z praxe)
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
372.12.12.2019    
 Doškolovací seminář revizních techniků
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP