Katalog ČPS

Seznam školení pořádaných Českým plynárenským svazem

Kalendář ke stažení v PDF.

274.6.12.2017POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 26. workshop Protikorozní ochrana úložných zařízení
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
285.7.12.2017POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Vysokotlaké plynovody - výstavba, oprava příprava na realizaci staveb - TPG 700 03, TPG 702 04
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
288.16.1.2018    
 Regulační stanice, regulační zařízení, změna TPG 605 02, TPG 959 01
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
289.23.1.2018    
 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar –– Z2 TPG 702 04 a Z1 TPG 920 21
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
290.30.1.2018    
 Opravy VTL plynovodů a přípojek, revize TPG 702 09; Čišténí a sušení plynovodu po výstavbě, revize TPG 702 11
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
291.7.2.2018 - 8.2.2018    
 Odborný kurz izolatéra plynových zařízení dle TPG 927 02
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
292.13.2.2018    
 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu –– TPG 952 01, TPG 905 01
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
287.20.2.2018    
 Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě
 Počet bodů OPV:
 Počet bodů ČKAIT:
   
293.20.2.2018    
 11. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
294.26.2.2018 - 27.2.2018    
 Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
295.1.3.2018    
 Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení –– TPG 700 03.
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
296.6.3.2018 - 7.3.2018    
 Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
297.8.3.2018    
 Stavební zákon –– aktuální podoba vč. změn jeho prováděcích předpisů (Výklad stavebního zákona se zaměřením na plynová zařízení. Prováděcí vyhlášky)
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
298.13.3.2018 - 14.3.2018    
 20. ročník GAS –– Provozní bezpečnost odběrných plynových a plynárenských zařízení
 Počet bodů OPV:5
 Počet bodů ČKAIT:2
   
299.20.3.2018 - 21.3.2018    
 Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
300.20.3.2018    
 Gis –– jak se s ním pracuje výhody nevýhody
 Počet bodů OPV:
 Počet bodů ČKAIT:
   
301.22.3.2018    
 Výstavba plynovodů a přípojek do 4 bar Čištění a sušení plynovodů
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
302.27.3.2018    
 Bezpečnost provozu plynárenských zařízení (vč. revize TPG 905 01)
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
286.3.4.2018 - 4.4.2018    
 Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy 2018
 Počet bodů OPV:
 Počet bodů ČKAIT:
   
303.4.4.2018 - 5.4.2018    
 Sympozium Bezpečnost, spolehlivost a provozování plynárenské soustavy
 Počet bodů OPV:5
 Počet bodů ČKAIT:2
   
304.10.4.2018 - 11.4.2018    
 Stanovení technického stavu NTL, STL, VTL ocelových izolovaných potrubních sítí
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
305.10.4.2018    
 Doškolovací seminář revizních techniků a montážních pracovníků
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
306.16.4.2018 - 17.4.2018    
 Odborný kurz kontrolora izolací plynových zařízení dle TPG 927 03
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
307.26.4.2018    
 Požadavky pro správnou funkci plyn. spotřebičů a přívod spalovacího vzduchu
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
308.16.5.2018    
 Kontrola kvality izolace ocelových potrubních sítí metodou PCM, doplněnou modifikovanou Pearsonovou metodou s pomocí A‑rámu
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
309.22.5.2018    
 Školení revizních techniků a montážních pracovníků –– příprava na periodické přezkoušení –– domovní plynovody a spotřebiče pod 50 kW
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
310.23.5.2018    
 Školení revizních techniků a montážních pracovníků –– příprava na periodické přezkoušení –– NTL, STL, průmyslové plynovody
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
311.29.5.2018    
 Bezpečný provoz plynových kotelen
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
312.6.6.2018    
 17. mezinárodní konference Měření plynu – nové trendy
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
314.12.6.2018    
 Provozování OPZ v bytových domech, provoz, rekonstrukce a spotřebiče
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
313.13.6.2018 - 14.6.2018    
 Školení lektorů OPV
 Počet bodů OPV:5
 Počet bodů ČKAIT:2
   
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP