Katalog ČPS

Seznam školení pořádaných Českým plynárenským svazem

Kalendář ke stažení v PDF.

367.19.11.2019POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Náhradní zásobování zemním plynem (LCNG v dopravě)
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
368.26.11.2019POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Bezpečný provoz plynových kotelen nad 50 kW a výše
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
369.3.12.2019POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Vysokotlaké plynovody - výstavba, opravy, příprava a realizace staveb, povolování staveb v BT VTL plynovodů, TPG 700 03, TPG 702 04, TPG 702 08 - KAPACITA ŠKOLENÍ NAPLNĚNA !
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
356.9.12.2019POZVÁNKA / PŘIHLÁŠKA
 Odborný kurz protikorozní ochrany úložných zařízení (zkušenosti z praxe)
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:1
   
372.12.12.2019    
 Doškolovací seminář revizních techniků
 Počet bodů OPV:2
 Počet bodů ČKAIT:
   
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP