O nás

Společnost GAS s.r.o zahájila svou činnost v roce 1994 a jejím jediným vlastníkem se od roku 2005 stal Český plynárenský svaz (ČPS).

Hlavním zaměřením činnosti společnosti GAS s.r.o. je zabezpečování výkonu společných činností v plynárenství v oblasti techniky, předpisů, vzdělávání, poradenství a informatiky. Tyto činnosti jsou charakterizovány především službami v následujících oblastech:

 • informatika
 • školení a konferenční servis
 • certifikace a registrace výrobků, organizací a osob v plynárenství
 • vydavatelská, publikační a nakladatelská činnost
 • poradenská činnost v oboru plynových zařízení
 • zpracování znaleckých posudků a expertíz
 • obchodní a marketingová činnost
 • grafické práce

Společnost GAS spolupracuje především s následujícími institucemi, organizacemi, svazy, sdruženími, cechy aj.:

 • HK ČR (Hospodářská komora České republiky)
  www.komora.cz
 • APIS (Asociace poskytovatelů informačních systémů), který je zapojen do informačního systému InMP, jehož nositelem je Hospodářská komora ČR
  www.i-apis.cz
 • ČPS (Český plynárenský svaz)
  www.cgoa.cz
 • ČPU (Česká plynárenská unie)
  www.cpu.cz
 • SÚIP (Státní úřad inspekce práce)
  www.suip.cz
 • Technická inspekce České republiky
  www.ticr.cz
 • ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ
  www.unmz.cz
 • ASPP (Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů)
  www.aspp.cz
 • ATZ (Asociace tlakových zařízení)
  www.atz.cz
 • CTI (Cech topenářů a instalatérů)
  www.cechtop.cz
 • SPTZ (Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení)
  www.sptz.cz
 • NET4GAS a regionální plynárenské společnosti
  www.net4gas.cz; www.eon.com; www.ppas.cz; www.rwe.cz
 • Regionální sdružení pro zemní plyn
 • SPP (Slovenský plynárenský priemysel)
  www.spp.sk
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP