Registr certifikovaných organizací

GAS s.r.o.
U Plynárny 223/42
140 21 Praha 4
e-mail: info@gasinfo.cz
tel.: 241 049 718

GAS s.r.o.
Denisovo nábřeží 2568/6
301 00 Plzeň 1
e-mail: certifikace@gasinfo.cz
tel.: 377 539 000
fax: 377 539 923
IČ: 61506192
DIČ: CZ61506192
na mapě
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 29848  

Seznam odejmutých certifikátů

(Podrobnosti o registraci a certifikaci)

Chyba cteni database: Data is Null. This method or property cannot be called on Null values.
Číslo Držitel certifikátu Rozsah certifikátu Odejmut k datu Důvod

1) na žádost držitele certifikátu

reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP