Platná technická pravidla

Seznam platných technických pravidel

Číslo TPG včetně platných změn (z)Schváleno dnePlatnost odNázev TPG
TPG 201 0130.9.20101.12.2010Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu (nahrazují TPG 201 01 platná od 1.8.2000)
TPG 205 0121.3.20011.7.2001Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
TPG 304 0215.12.20111.2.2012Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla (nahrazují TDG 304 02 platná od 1.3.2007)
TPG 605 021.10.20141.12.2014Regulační stanice, regulační zařízení (nahrazují TPG 605 02 platná od 1.12.2008)
TPG 609 011.10.20141.12.2014Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz (nahrazují TPG 609 01 platná od 1.5.2010)
TPG 609 0315.12.20111.3.2012Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti (nahrazují TDG 609 03 platná od 1.12.2004)
TPG 700 0127.9.20111.11.2011Použití měděných materiálů pro rozvod plynu (nahrazují TPG 700 01 platná od 1. 3. 2006)
TPG 700 0229.6.20161.9.2016Stanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody (Nahrazují TPG 700 02 schválená 18. 12. 2008.) (Odkaz na výpočtový software naleznete na konci dokumentu PDF pravidla TPG 700 02)
TPG 700 0326.7.20171.9.2017Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochran­ných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
TPG 700 0426.6.20131.9.2013Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody
TPG 700 0521.8.20131.11.2013Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí
TPG 700 2127.9.20111.12.2011Čichačky pro plynovody a přípojky (nahrazují TPG 700 21 platná od 1. 8. 1996)
TPG 700 2426.7.20171.9.2017Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství
TPG 702 014.10.20161.1.2017Plynovody a přípojky z polyetylenu (nahrazují TPG 702 01 schválená 1.3.2003)
TPG 702 0416.10.20131.1.2014Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně (nahrazují TPG 702 04 schválená dne 13.12.2006)
z123.7.20151.9.2015 
TPG 702 0518.11.20151.2.2016Kotvení plynovodních potrubí ve svazích
TPG 702 0620.11.20031.2.2004Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony
z113.12.20061.1.2007 
TPG 702 0726.7.20171.9.2017Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí
TPG 702 083.12.20141.2.2015Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů včetně
TPG 702 0922.2.20171.5.2017Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně
TPG 702 119.9.20081.12.2008Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě
TPG 703 0120.4.20111.7.2011Průmyslové plynovody
z19.3.20161.5.2016 
TPG 704 0129.5.20131.8.2013Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (změna č. 1 zapracovaná do textu)
TPG 704 0330.9.20091.10.2009Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
TPG 800 0013.12.20001.3.2001Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva (nahrazují TPG 800 00 schválená 16.10.1995)
TPG 800 0317.10.20071.1.2008Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu (nahrazují TPG 800 03 schválená 13. 4. 1999)
z121.8.20131.10.2013 
TPG 807 0122.2.20171.5.2017Vytápění závěsnými plynovými světelnými a tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz
TPG 811 0130.4.20081.7.2008Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz (nahrazují TPG 811 01 schválená 16.10.1995)
TPG 900 0129.1.20141.4.2014Názvosloví a zkratky v plynárenství
TPG 901 0110.2.20001.5.2000Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky (včetně změny z1 1.7.2004)
z213.12.20061.1.2007 
z318.11.20081.2.2009 
TPG 902 0123.2.20051.4.2005Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynu
TPG 902 0215.12.20051.3.2006Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
z118.12.20081.3.2009 
z222.4.20151.7.2015 
TPG 902 0322.2.20171.5.2017Plynná paliva. Chromatografické rozbory
TPG 902 0422.2.20171.5.2017Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot
TPG 903 019.3.20161.5.2016Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek
TPG 905 016.11.20131.1.2014Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení (nahrazují TPG 905 01 schválená 19.12.2007)
z11.10.20141.12.2014 
z223.7.20151.9.2015 
z34.10.20161.1.2017 
TPG 908 0231.3.20101.6.2010Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW (nahrazují TPG 908 02 schválená 13.12.2000)
TPG 913 0116.10.20131.1.2014Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách (nahrazující TPG 913 01 schválená 19.12.2007)
TPG 918 0118.11.20151.2.2016Odorizace zemního plynu (nahrazují TPG 918 01 schválená 1. 8. 2007)
TPG 918 0218.12.20081.3.2009Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení
TPG 920 2129.1.20141.4.2014Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů
TPG 920 2216.10.20131.1.2014Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany ( Tato technická pravidla nahrazují TPG 920 22 schválená 10. 10. 2012 )
TPG 920 2330.9.20101.12.2010Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
TPG 920 2429.6.20161.9.2016Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím (Tato technická pravidla nahrazují TPG 920 24 schválená 27.9.2006)
TPG 920 257.3.20071.6.2007Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
z13.4.20131.6.2013 
TPG 920 2610.12.20121.3.2013Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
TPG 921 0211.4.20121.7.2012Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu (nahrazují TPG 921 02 schválená 11.2.1999)
TPG 921 2122.4.20091.7.2009Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo
TPG 921 2320.11.20031.2.2004Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastů
TPG 922 0119.11.20091.2.2010Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení
TPG 923 0122.4.20151.7.2015Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení
TPG 923 0221.11.20071.1.2008Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních / distribučních soustav
TPG 925 0122.4.20091.7.2009Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu
TPG 927 0117.10.20071.1.2008Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení (nahrazují TPG 927 01 schválená 16. 10. 1995)
z127.6.20121.9.2012 
TPG 927 029.12.20091.3.2010Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 02 schválená 3. 5. 2000)
z127.6.20121.9.2012 
TPG 927 039.12.20091.3.2010Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi (nahrazují TPG 927 03 schválená 3. 5. 2000)
z127.6.20121.9.2012 
TPG 927 047.9.20001.1.2001Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti
TPG 927 0521.3.20011.7.2001Kurzy pro svařování a lepení plastů (včetně změny z1 1. 4. 2003)
TPG 927 0621.1.20041.3.2004Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu (nahrazují TPG 927 06 schválená 14. 11. 2002)
TPG 927 0711.12.20011.4.2002Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů
TPG 934 014.10.20161.1.2017Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz (nahrazují TPG 934 01 schválená 21. 11. 2007)
TPG 935 0121.11.20071.2.2008Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
z118.11.20151.2.2016 
TPG 936 0121.8.20131.11.2013Technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T-90° pro plynovody (nahrazuji TPG 935 02 schválená dne 1.4.1996 a TPG 935 03 schválená dne 1.4.1996)
TPG 936 0216.12.20101.3.2011Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za tepla
TPG 938 0122.4.20151.7.2015Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů
TPG 941 0220.4.20111.7.2011Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest
TPG 942 0119.4.19951.9.1995Zkoušení těsnicích materiálů pro závitové spoje plynových zařízení
TPG 943 011.2.19941.6.1994Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu
TPG 959 0130.4.20081.7.2008Zařízení pro filtraci plynu (nahrazují TPG 959 01 schválená 30.1.1998)
TPG 982 0121.3.20131.5.2013Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG (nahrazují TDG 982 01 schválená 18. 11. 2008 )
TPG 982 0223.7.20151.9.2015Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG
TPG 982 031.10.20141.12.2014Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
TPG 983 029.3.20161.5.2016Plynové hospodářství bioplynových stanic
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP