Technická pravidla GAS - TPG

Technická pravidla jsou normativní dokumenty přijaté na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Jsou vypracovány ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považovány za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení ČSN EN 45020.

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I

Kontaktní osoby

  • prodej, objednávky: Marika Víšková (tel.: 241 049 710, prodej@gasinfo.cz)
  • abonence: Marika Víšková (tel.: 241 049 710, abonenti@gasinfo.cz)
  • podpora IT: pan Roman Janovský (tel.: 241 049 720)
  • tvorba: Český plynárenský svaz, Ing. Eva Hanková (tel. 731 502 097, eva.hankova@cgoa.cz)

OBLAST LPG

Na základě smluv uzavřených mezi GAS s.r.o. a Českou asociací LPG v letech 2009 a 2011 došlo k převodu licencí na vydávání technických pravidel pro oblast LPG na ČALPG. Technická pravidla pro oblast LPG jsou nyní spravována Českou asociací LPG, přehled platných pravidel je k dispozici na webu www.calpg.cz. V případě dotazů týkajících se problematiky LPG kontaktujte zástupce České asociace LPG (tel.: 723 054 850, e-mail: calpg@calpg.cz).

OZNÁMENÍ

O VYŘAZENÍ TECHNICKÝCH PRAVIDEL PRO OBLAST LPG A TECHNICKÝCH PLYNŮ ZE SYSTÉMU ČPS

reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP