Právní předpisy

Obsahuje 140 předpisů na více než 2500 stranách. Soubor právních předpisů je vydáván v rámci EDICE GAS. Verzi plnotextového zpracování můžete získat na CD ROM – Právní předpisy.

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I

Vyhl. 298/2005 Sb.

Vyhláška č. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
Změny:
Vyhl. č. 240/2006 Sb. a vyhl. č. 378/2012 Sb.

Vyhl. 447/2002 Sb.

Vyhláška č. 447/2002 Sb. o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení

Vyhl. 75/2002 Sb.

Vyhláška č. 75/2002 Sb. o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Změny:
Vyhl. č. 381/2012 Sb.

Vyhl. 74/2002 Sb.

Vyhláška č. 74/2002 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních

Vyhl. 72/2002 Sb.

Vyhláška č. 72/2002 Sb. o důlní degazaci

Vyhl. 71/2002 Sb.

Vyhláška č. 71/2002 Sb. o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu

Vyhl. 239/1998 Sb.

Vyhláška č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Změny:
Vyhl. č. 360/2001 Sb., vyhl. č. 298/2005 Sb. a vyhl. č. 52/2011 Sb.

Vyhl. 55/1996 Sb.

Vyhláška č. 55/1996 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
Změny:
Vyhl. č. 238/1998 Sb., vyhl. č. 144/2004 Sb., vyhl. č. 298/2005 Sb. a vyhl. č. 265/2012 Sb.

Vyhl. 202/1995 Sb.

Vyhláška č. 202/1995 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem

Vyhl. 99/1995 Sb.

Vyhláška č. 99/1995 Sb. o skladování výbušnin
Změny:
Vyhláška č. 342/2001 Sb. a č. 200/2006 Sb.

Vyhl. 102/1994 Sb.

Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
Změny:
Vyhl. č. 76/1996 Sb.

Vyhl. 327/1992 Sb.

Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
Změny:
Vyhl. č. 340/2001 Sb.

Vyhl. 175/1992 Sb.

Vyhláška č. 175/1992 Sb. o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů
Změny:
Vyhl. č. 298/2005 Sb.

Vyhl. 174/1992 Sb.

Vyhláška č. 174/1992 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

Vyhl. 51/1989 Sb.

Vyhláška č. 51/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
Změny:
Vyhl. č. 340/1992 Sb., vyhl. č. 9/1994 Sb., vyhl. č. 237/1998 Sb., vyhl. č. 434/2000 Sb., vyhl. č. 143/2004 Sb., vyhl. č. 298/2005 Sb., vyhl. č. 395/2011 Sb. a vyhl. č. 12/2013

Vyhl. 26/1989 Sb.

Vyhláška č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
Změny:
Vyhl. č. 340/1992 Sb., vyhl. č. 8/1994 Sb., vyhl. č. 236/1998 Sb., vyhl. č. 434/2000 Sb., vyhl. č. 142/2004 Sb., vyhl. č. 298/2005 Sb. a vyhl. č. 240/2009 Sb.

Vyhl. 22/1989 Sb.

Vyhláška č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí
Změny:
Vyhl. č. 477/1991 Sb., vyhl. č. 340/1992 Sb., vyhl. č. 3/1994 Sb., vyhl. č. 54/1996 Sb., vyhl. č. 109/1998 Sb., vyhl. č. 434/2000 Sb., vyhl. č. 330/2002 Sb., vyhl. č. 141/2004 Sb., vyhl. č. 298/2005 Sb., vyhl. č. 282/2007 Sb., vyhl. č. 361/2009 Sb., vyhl. č. 35/2010 Sb. a vyhl. č. 176/2011 Sb.

Vyhl. 72/1988 Sb.

Vyhláška č. 72/1988 Sb. o používání výbušnin
Změny:
Vyhl. č. 173/1992 Sb., vyhl. č. 340/1992 Sb., vyhl. č. 99/1995 Sb., vyhl. č. 341/2001 Sb., vyhl. č. 338/2004 Sb., vyhl. č. 298/2005 Sb., vyhl. č. 199/2006 Sb.
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP