Právní předpisy

Obsahuje 140 předpisů na více než 2500 stranách. Soubor právních předpisů je vydáván v rámci EDICE GAS. Verzi plnotextového zpracování můžete získat na CD ROM – Právní předpisy.

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I

Nař. vl. 208/2011 Sb.

Nař. vl. č. 208/2011 Sb. o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
Změny:

Nař. vl. 176/2008 Sb.

Nařízení vlády 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Změny:
Nař. vl. č. 170/2011 Sb. a nař. vl. č. 229/2012 Sb.

Nař. vl. 616/2006 Sb.

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Nař. vl. 464/2005 Sb.

Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
Změny:
nař. vl. 246/2010 Sb.

Nař. vl. 26/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
Změny:
nař. vl. č. 621/2004 Sb.

Nař. vl. 25/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
Změny:
nař. vlády č. 126/2004 Sb. a č. 42/2006 Sb.

Nař. vl. 23/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nař. vl. 22/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Nař. vl. 21/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

Nař. vl. 20/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

Nař. vl. 17/2003 Sb.

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

Vyhl. 345/2002 Sb.

Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Změny:
vyhl. č. 65/2006 Sb., vyhl. č. 259/2007 Sb., vyhl. č. 204/2010 Sb. a vyhl. č. 285/2011 Sb.

Nař. vl. 339/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
Změny:
nař. vl. č. 178/2004 Sb.

Nař. vl. 163/2002 Sb.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
Změny:
nař. vlády č. 312/2005 Sb.

Nař. vl. 9/2002 Sb.

Nař. vl. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
Změny:
nař. vl. 342/2003 Sb. a nař. vl. 198/2006 Sb.

Nař. vl. 194/2001 Sb.

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
Změny:
zák. č. 305/2006 Sb. a zák. č. 315/2009 Sb.

Nař. vl. 179/2001 Sb.

Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení

Zák. 102/2001 Sb.

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Změny:
zák. č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 348/2004 Sb.), zák. č. 229/2006 Sb., zák. č. 160/2007 Sb., zak. č. 378/2007 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a zák. č. 18/2012 Sb.

Vyhl. 336/2000 Sb.

Vyhláška MPO č. 336/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS
Změny:
vyhláška MPO č. 260/2003 Sb.

Vyhl. 332/2000 Sb.

Vyhláška MPO č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel značovaných značkou EHS
Změny:
vyhl. MPO č. 260/2003 Sb., vyhl. č. 509/2004 Sb. a vyhl. č. 71/2008 Sb.

Vyhl. 264/2000 Sb.

Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb., o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování
Změny:
zák. č. 424/2009 Sb.

Vyhl. 262/2000 Sb.

Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
Změny:
vyhl. MPO č. 344/2002 Sb. a vyhl. MPO č. 229/2010 Sb.

S 272/1998 Sb.

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu č. 272/1998 Sb., o pověření Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., prováděním akreditace

Nař. vl. 179/1997 Sb.

Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku
Změny:
nař. vl. č. 585/2002 Sb.

Nař. vl. 173/1997 Sb.

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
Změny:
nař. vl. č. 174/1998 Sb., nař. vl. č. 78/1999 Sb., nař. vl. č. 323/2000 Sb., nař. vl. č. 329/2002 Sb. a nař. vl. č. 88/2010 Sb.

Zák. 22/1997 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Změny:
zák. č. 71/2000 Sb., zák. č.102/2001 Sb., zák. č. 86/2002 Sb., zák. č. 205/2002 Sb., zák. č. 226/2003 Sb., zák. č. 277/2003 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 229/2006 Sb., zák. č. 481/2008 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 490/2009 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 34/2011 Sb. a č. 100/2013 Sb.

Zák. 20/1993 Sb.

Zákon ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví
Změny:
zákon č. 22/1997 Sb., zák. č. 119/2000 Sb., zák. č. 137/2002 Sb. a zák. č. 309/2002 Sb.

Zák. 505/1990 Sb.

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
Změny:
zák. č. 4/1993 Sb., zák. č. 20/1993 Sb., zák. č. 119/2000 Sb., zák. č. 13/2002 Sb., zák. č. 137/2002 Sb., zák. č. 226/2003 Sb., zák. č. 444/2005 Sb., zák. č. 481/2008 Sb., zák. č. 223/2009 Sb., zák. č. 155/2010 Sb. a zák. č. 18/2012 Sb.
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP