Právní předpisy

Obsahuje 140 předpisů na více než 2500 stranách. Soubor právních předpisů je vydáván v rámci EDICE GAS. Verzi plnotextového zpracování můžete získat na CD ROM – Právní předpisy.

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I

Nař. vl. 91/2010 Sb.

Nař. vl. č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Vyhl. 97/2008 Sb.

Vyhl. 97/2008 Sb. o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)

Vyhl. 23/2008 Sb.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Změny:
Vyhl. č. 268/2011 Sb.

Vyhl. 35/2007 Sb.

Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky
Změny:
vyhl. č. 53/2010 Sb.

Vyhl. 247/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
Změny:
vyhl. č. 226/2005 Sb. a vyhl. č. 200/2012 Sb.

Vyhl. 246/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Nař. vl. 172/2001 Sb.

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
Změny:
nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Vyhl. 87/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

Zák. 133/1985 Sb.

Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně
Změny:
zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 91/1995 Sb.), ve znění zák. č. 163/1998 Sb., zák. č. 71/2000 Sb., zák. č. 237/2000 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 413/2005 Sb., zák. č. 186/2006 Sb., zák. č. 267/2006 Sb., zák. č. 281/2009 Sb., zák. č. 341/2011 Sb., zák. č. 350/2011 Sb., zák. č. 350/2012 Sb., zák. č. 303/2013 Sb. a zák. č. 344/2013 Sb.
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP