Informace GAS

Informace GAS

Slouží k informování v oblastech mimo vymezenou technickou sféru, tj. v oblastech činností, konání akcí, informací z plynárenství, orgánů dozoru, požární ochrany, výklady a odborná stanoviska apod. V principu obsahují takový druh informací, který podléhá častějším změnám. Informace GAS obsahují pravidelné rubriky:

  • Aktuální výběry přehledů právních předpisů, ČSN, TPG a TDG
  • Komentáře k novým předpisům
  • Přehled prací technických komisí
  • Informace z oblasti metrologie
  • Informace z oblasti normalizace
  • Odborná stanoviska – Dotazy a odpovědi – placená služba
  • Statistické údaje
  • Aktuality – novinky – zajímavosti
  • Přehledy nové odborné literatury
  • … a další aktuální informace z oblasti plynárenství

Schválená oficiální verze Směrnice MID (měřicí zařízení) ke stažení v pdf

Seznam vydaných informací GAS

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I

     
ČísloNázevKódy
3330ODBORNÉ STANOVISKO GAS Č. 128/2019 KE KALIBRACI TLAKOMĚRŮ POUŽÍVANÝCH PŘI TLAKOVÝCH ZKOUŠKÁCH PODLE TPG 702 01 A TPG 702 04702
3329AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ905
3328AKTUALITY Z DOMOVA905
3327ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ČR 2017: DÍKY ROZVOJI TECHNOLOGIÍ A ZAVÁDĚNÝM OPATŘENÍM NADÁLE KLESÁ ZÁTĚŽ NAŠEHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ924
3326CELKOVÁ ANALÝZA VĚDECKÝCH STUDIÍ JASNĚ UKAZUJE: TZV. „ZELENÉ“ PLYNY JSOU V TRANSFORMACI NĚMECKÉ ENERGETIKY NEPOSTRADATELNÉ905, 975, 979
3325ČINNOSTI POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY – PROVÁDĚNÍ ZÁSAHŮ S ÚNIKEM PLYNU DO DUTÝCH PROSTOR925, 929
3324NOVÁ DEFINICE ZÁKLADNÍCH JEDNOTEK SI901
3323PRÁCE V DIGITÁLNÍ BUDOUCNOSTI – NOVÁ STUDIE PŘEDVÍDÁ BUDOUCÍ RIZIKA V OBLASTI BOZP925
3322DOTAZY A ODPOVĚDI ZPRACOVANÉ TECHNICKOU SEKCÍ ČPS702
3321PLÁN TVORBY PRAVIDEL PRAXE NA ROK 2019922
3320PŘEHLED SCHVÁLENÝCH A PŘIPRAVOVANÝCH TECHNICKÝCH PRAVIDEL TPG, TECHNICKÝCH DOPORUČENÍ TDG (TD) A TECHNICKÝCH INSTRUKCÍ TIN (STAV K 31. 12. 2018)922, 949
3319INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Z OBLASTI METROLOGIE922
3318INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Z OBLASTI AKREDITACE922
3317INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ EVROPSKÝCH NOREM CEN922
3316INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM922
3315INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE SCHVÁLENÍ EVROPSKÝCH A MEZINÁRODNÍCH NOREM K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN922
3314INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE VYDÁNÍ – ZMĚNY922
3313NOVÉ PŘEDPISY A DALŠÍ MATERIÁLY ÚSTŘ. (REPUBLIKOVÝCH) ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČR922
3312AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ905
3311AKTUALITY Z DOMOVA905
3310MECHANICKÁ INTEGRITA (MI) TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ980
3309JAK ZVLÁDNOUT RIZIKA TECHNICKÝCH DĚL919, 922, 925
3308LZE ODVÁDĚT KONDENZÁT Z KONDENZAČNÍHO KOTLE PŘES SPLACHOVACÍ NÁDRŽKU KLOZETU?806
3307DOTAZY A ODPOVĚDI Z OBLASTI BOZP925
3306DOTAZY A ODPOVĚDI ZPRACOVANÉ TECHNICKOU SEKCÍ ČPS700, 948
12345678910...
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP