Informace GAS

Informace GAS

Slouží k informování v oblastech mimo vymezenou technickou sféru, tj. v oblastech činností, konání akcí, informací z plynárenství, orgánů dozoru, požární ochrany, výklady a odborná stanoviska apod. V principu obsahují takový druh informací, který podléhá častějším změnám. Informace GAS obsahují pravidelné rubriky:

  • Aktuální výběry přehledů právních předpisů, ČSN, TPG a TDG
  • Komentáře k novým předpisům
  • Přehled prací technických komisí
  • Informace z oblasti metrologie
  • Informace z oblasti normalizace
  • Odborná stanoviska – Dotazy a odpovědi – placená služba
  • Statistické údaje
  • Aktuality – novinky – zajímavosti
  • Přehledy nové odborné literatury
  • … a další aktuální informace z oblasti plynárenství

Schválená oficiální verze Směrnice MID (měřicí zařízení) ke stažení v pdf

Seznam vydaných informací GAS

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I

     
ČísloNázevKódy
3203AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ905
3202AKTUALITY Z DOMOVA905
3201KOGENERACE PO ROCE 2022 – MŮŽEME SE TĚŠIT NA VYŠŠÍ CENY ELEKTŘINY?911
3200„INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA SPALINOVÝCH A VZDUCHOSPALINOVÝCH SYSTÉMŮ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ“941
3199INFOGRAFIKA: ČESKÁ ENERGETIKA V 21. STOLETÍ900
3198PŘED 170 LETY SE V PRAZE ROZSVÍTILY PRVNÍ PLYNOVÉ LAMPY905
3197Z NÁRODNÍ ZPRÁVY ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2016905, 977
3196DOTAZY A ODPOVĚDI Z OBLASTI BOZP925
3195NOVÉ PŘEDPISY ČPS922
3194PŘEHLED SCHVÁLENÝCH A PŘIPRAVOVANÝCH TECHNICKÝCH PRAVIDEL TPG, TECHNICKÝCH DOPORUČENÍ TDG (TD) A TECHNICKÝCH INSTRUKCÍ TIN (STAV K 31. 10. 2017)922, 949
3193INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Z OBLASTI AKREDITACE922
3192INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Z OBLASTI AUTORIZACE922
3191INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ EVROPSKÝCH NOREM CEN922
3190INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM922
3189INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE SCHVÁLENÍ EVROPSKÝCH A MEZINÁRODNÍCH NOREM K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN922
3188INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE VYDÁNÍ – ZMĚNY922
3187NOVÉ PŘEDPISY A DALŠÍ MATERIÁLY ÚSTŘ. (REPUBLIKOVÝCH) ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČR922
3186AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ905
3185AKTUALITY Z DOMOVA905
3184KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA (KOGENERACE) V ČESKÉ REPUBLICE911
3183PODLE EIA JSOU ÚZKÁ MÍSTA NÁMOŘNÍ DOPRAVY KLÍČOVÁ PRO GLOBÁLNÍ ENERGETICKOU BEZPEČNOST980
3182NOVÉ NEZÁVISLÉ STUDIE SE SHODUJÍ: CNG EFEKTIVNĚ ŘEŠÍ EMISE V DOPRAVĚ3182
3181KOLIK PLATÍ ZÁKAZNÍCI ZA PLYN V EVROPĚ?972
3180DOTAZY A ODPOVĚDI Z OBLASTI PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ702, 976
3179NOVÉ PŘEDPISY ČPS922
12345678910...
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP