Informace GAS

Informace GAS

Slouží k informování v oblastech mimo vymezenou technickou sféru, tj. v oblastech činností, konání akcí, informací z plynárenství, orgánů dozoru, požární ochrany, výklady a odborná stanoviska apod. V principu obsahují takový druh informací, který podléhá častějším změnám. Informace GAS obsahují pravidelné rubriky:

  • Aktuální výběry přehledů právních předpisů, ČSN, TPG a TDG
  • Komentáře k novým předpisům
  • Přehled prací technických komisí
  • Informace z oblasti metrologie
  • Informace z oblasti normalizace
  • Odborná stanoviska – Dotazy a odpovědi – placená služba
  • Statistické údaje
  • Aktuality – novinky – zajímavosti
  • Přehledy nové odborné literatury
  • … a další aktuální informace z oblasti plynárenství

Schválená oficiální verze Směrnice MID (měřicí zařízení) ke stažení v pdf

Seznam vydaných informací GAS

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I

     
ČísloNázevKódy
3104AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ905
3103AKTUALITY Z DOMOVA905
3102ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH PO ČTYŘECH LETECH OD ZAVEDENÍ905
3101JAK JE TO S CENAMI ELEKTŘINY A PLYNU?972
3100POWER TO GAS975
3099JAN VALENTA: KOTLÍKOVÉ DOTACE ZAMĚŘILY POZORNOST PLYNAŘŮ NA ZÁKAZNÍKA806, 909
3098VÝMĚNY STARÝCH PLYNOVÝCH ATMOSFÉRICKÝCH KOTLŮ ZA NOVÉ KONDENZAČNÍ, ÚSPORNĚJŠÍ A EKOLOGIČTĚJŠÍ922
3097NOVÉ PŘEDPISY ČPS922
3096PŘEHLED SCHVÁLENÝCH A PŘIPRAVOVANÝCH TECHNICKÝCH PRAVIDEL TPG, TECHNICKÝCH DOPORUČENÍ TDG (TD) A TIN (STAV K 31. 10. 2016)922
3095INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Z OBLASTI AKREDITACE922
3094INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Z OBLASTI AUTORIZACE922
3093INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Z OBLASTI METROLOGIE922
3092INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ EVROPSKÝCH NOREM CEN922
3091INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM922
3090INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE SCHVÁLENÍ EVROPSKÝCH A MEZINÁRODNÍCH NOREM K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN922
3089INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE VYDÁNÍ – ZMĚNY922
3088NOVÉ PŘEDPISY A DALŠÍ MATERIÁLY ÚSTŘ. (REPUBLIKOVÝCH) ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČR922
3087AKTUALITY ZE ZAHRANIČÍ905
3086AKTUALITY Z DOMOVA905
3085RC MATERIÁLY702, 936
3084NĚMECKO UMOŽNÍ PODPORU OZE ZA SVÝMI HRANICEMI, ŠANCI MÁ I ČR979, 983
3083ENERGETIKA A PLYNÁRENSTVÍ V ČR V ROCE 2015905, 979
3082PŘEHLED SCHVÁLENÝCH A PŘIPRAVOVANÝCH TECHNICKÝCH PRAVIDEL TPG, TDG (TD) A TIN (STAV K 1. 8. 2016)922, 949
3081INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Z OBLASTI AKREDITACE922
3080INFORMACE Z OBLASTI TECHNICKÉ NORMALIZACE Z OBLASTI METROLOGIE922
12345678910...
reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP