ISG 2014–2015

Periodikum určené především odborníkům zabývajícím se oblastí plynárenství je šířeno v rámci abonencí Informačního systému GAS. Jednotlivé informace jsou kromě chronologického řazení členěny tématicky podle kódového systému GAS. To umožňuje čtenáři postupně si vytvářet vlastní textové soubory tak, aby při práci vyhovovaly jeho potřebám. Periodikum je každoročně vydáváno na CD ROM v rámci plnotextového programu DATAGAS II.

Vychází: 6x ročně
Roční náklad: 10 800 ks
Rozsah čísla: 120 stran

Zpracování: formát A4
Uzávěrka: 20. den lichého měsíce
Distribuce: 15. den sudého měsíce

K plnotextovým souborům zpracovaným v programu Adobe Acrobat (soubor *.pdf) umožňují přístup Abonence I.

INFORMACE GAS

– slouží k informování v oblastech mimo vymezenou technickou sféru, tj. v oblastech činností, konání akcí, informací z plynárenství, orgánů dozoru, požární ochrany, výklady a odborná stanoviska apod. V principu obsahují takový druh informací, který podléhá častějším změnám.

Informace GAS obsahují pravidelné rubriky:

 • Aktuální výběry přehledů právních předpisů, ČSN, TPG a TD
 • Komentáře k novým předpisům
 • Přehled prací technických komisí
 • Informace z oblasti metrologie
 • Informace z oblasti tvorby nových norem
 • Odborná stanoviska – Dotazy a odpovědi
 • Statistické údaje
 • Aktuality – novinky – zajímavosti
 • Přehledy nové odborné literatury
 • …a další aktuální informace z oblasti plynárenství.

TECHNICKÉ INFORMACE

– slouží k šíření ryze technických informací z celého oboru plynových zařízení, jako jsou složení a vlastnosti plynů, tabulkové údaje, přepočet jednotek, vzorce, výpočty, diagramy, pracovní postupy, technologická zařízení a technologie, principy a schémata zařízení apod.

DOPROVODNÉ VLOŽENÉ MATERIÁLY

– obsahují pozvánky na odborné plynárenské výstavy, konference a semináře, firemní materiály – prospekty, nabídky, ceníky, ukázky odborných časopisů, dotazníky, ankety apod.

Přehled vydaných periodik ISG:

Rok 2014–2015

 • 5/2015
 • 4/2015
 • 3/2015
 • 2/2015
 • 1/2015
 • 6/2014

Pokud máte zájem o produkty GAS s.r.o., objednejte v e-shopu nebo na adrese:
GAS s.r.o.
U Plynárny 223/42 803/82
140 21 Praha 4
nebo e-mail: prodej@gasinfo.cz, tel.: 241 049 710

reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP