Adregas

Databáze ADREGAS je další možností, jak efektivně třídit informace z oblasti výrobků a souvisejících činností v oboru plynových zařízení. Program je určen pro sestavení konkrétních a cílených adresářů a umožňuje pomocí kódových třídicích znaků vyhledat kontaktní spojení na požadované subjekty. V současné době obsahuje ADREGAS přes 10 000 kontaktních údajů na subjekty, které se zabývají činností související s oblastí plynárenství. Předností programu je jeho nepřetržitá aktualizace. Po obdržení vyplněného dotazníku jsou údaje do databáze zařazeny nejpozději do 2 hodin.

K zařazení kontaktních a charakterizujících údajů slouží speciální dotazník, který je na požádání každému zaslán. Dotazník kromě běžných kontaktních údajů obsahuje i tabulku ČINNOSTI, kde lze pomocí až 20ti kódů charakterizovat svojí činnost z oboru plynárenství a tabulku VÝROBKY, ZAŘÍZENÍ A PRODUKTY, kde lze rovněž pomocí až 20ti kódů charakterizovat výrobky, zařízení a produkty na nichž je činnost vykonávána.

Příklad aplikace ADREGAS:

  • Investor požaduje získat kontaktní spojení na výrobce plynových infrazářičů. Zadáním kombinace kódu 966 - Prodej, obchod, pronájem (ČINNOSTI) a kódu 807 – Tepelné zářiče (VÝROBKY) obdrží seznam subjektů, které vyplnily dotazník příslušnými kódy. Naopak může výrobce plynových infrazářičů prostřednictvím ADREGAS informovat investory, projektanty apod. o nových výrobcích, technických údajích, cenách.

Rozhodování pomocí statistických údajů

Kromě uvedeného příkladu, lze pracovat se všemi položkami databáze a vytvořit různé sestavy podle potřeb zadavatele. Z údajů databáze je možné ze sestav vyhodnocovat rozložení firem ve vybraných regionech.

VÝSTUPY ADREGAS:

  • Stručný řádkový přehled subjektů (název a adresa) formát A4
  • Podrobný přehled subjektů (název, adresa, tel., fax, e-mail, kódy) formát A4
  • Vytištění adres na dopisních štítcích (10,4 x 4,2 cm)
  • Uložení vybraného souboru na disketu 3,5" nebo na CD ROM (*.xls, *.doc, *.dbf)

ÚČAST V DATABÁZI ADREGAS JE BEZPLATNÁ

Více informací na tel: 241 049 710, paní Víšková nebo e-mail: marika.viskova@cgoa.cz

Děkujeme
GAS s.r.o.

reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP