Abonence

Základní informace

V rámci restrukturalizace společnosti GAS s.r.o. (100% dcery Českého plynárenského svazu) bylo rozhodnuto, že od 1. 1. 2015 poskytuje veškeré typy abonenci pouze Český plynárenský svaz. Český plynárenský svaz uvedl na trh od 1. 1. 2015 nové typy abonencí. Více informací naleznete níže.

Co je to "abonence"?

Abonence je předplatné, kdy si zákazník (klient, uživatel) vybere služby nebo výrobky, jež ho zajímají, a ty si předplatí na jeden rok dopředu.

Jak už sám pojem "předplatné" napovídá, zákazník po zaslání objednávky obdrží zálohovou fakturu a po jejím uhrazení se stává předplatitelem (služeb či výrobků). Obratem zákazník obdrží daňový doklad.

Po ukončení platnosti abonence (zpravidla jeden rok) automaticky rozesíláme nové zálohové faktury spolu s aktualizovanou nabídkou všech abonencí pro daný rok, takže zákazník, oslovil-li jej jiný typ abonence, může přejít na vybraný druh předplatného.

Předplatiteli se můžete stát kdykoliv v průběhu roku.

Český plynárenský svaz nabízí dva základní typy abonencí:
 • Internetová abonence
 • Tištěná abonence

Internetová abonence

Internetová abonence nabízí uživatelům komfort a pohodlí při práci s předplacenými dokumenty (pravidla praxe, ISG, ...). Uživatelům totiž umožňuje snadný a nepřetržitý přístup k požadovaným souborům.

Novinkou od ledna 2015 je interaktivní verze pravidel praxe. Interaktivita hlavně spočívá ve vzájemném propojení (hypertextovými odkazy) všech aktuálních pravidel praxe, tj.: TPG, TDG a TIN, spolu vzájemně souvisejících. Dále jsou pravidla praxe doplněna o hypertextové odkazy na všechny v pravidlech zmíněné právní předpisy (zákony, vyhlášky, ...), vždy v platném a konsolidovaném znění. V neposlední řadě jsou pravidla praxe v některých případech doplněna o fotografie a instruktážní videa. Uživatelé se zaplaceným přístupem na ÚNMZ mají dále možnost přímého "prokliku" na v pravidle zmíněný normativní dokument (ČSN).

V rámci abonence "GAS Online Optimum + PDF" získá uživatel navíc kromě HTML formátu soubory také v PDF formátu. Samozřejmostí je, že tyto stažené soubory jsou určeny výhradně abonentům s platným přístupem a nesmí být poskytované třetím osobám.

Veškeré výše uvedené služby jsou nabízeny s garancí neustálé aktualizace tak, aby uživatel měl k dispozici vždy poslední platné znění výše uváděných souvisejících dokumentů.

ČPS navíc (pro případ sporu uživatele se státními orgány) nabízí možnost zpětného doložení platnosti příslušných předpisů pro příslušné období v písemné formě.

Interaktivní pravidla praxe (TPG, TDG, TIN) jsou k dispozici na www.cgoa.cz po zadání e-mailu a přístupového hesla. Heslo obdrží uživatel e-mailem.

Všechny internetové abonence se sjednávají na dobu 12 měsíců s možností automatického prodlužování vždy o 12 měsíců. Abonence je spuštěna do 5 pracovních dnů po přijetí platby na účet ČPS.

Viz leták ZDE.


Abonence RT – Interaktivní TPG pro revizní techniky plynových zařízení

Jedná se o speciální internetovou abonenci "ušitou na míru" revizním technikům plynových zařízení. Revizní technik zakoupením této abonence získá přístup k souboru vybraných interaktivních TPG, TDG a TIN.

Soubor interaktivních TPG nabídne uživateli zároveň přístup do:

 1. a)
  souvisejících pravidel praxe – přímo na plný text TPG, TDG či TIN uváděných v textu TPG;
 2. b)
  související legislativy – přímo na plný text zákonů, vyhlášek, či jiných nižších legislativních dokumentů;
 3. c)
  souvisejících norem – do plného textu ČSN uváděného v textu TPG (viz dále*) termín zahájení bude upřesněn;
 4. d)
  na související instruktážní videa či fotografie.

Podmínkou pro získání ABONENCE RT je předložení kopie (scan) platného "Osvědčení RT" od TIČR.

Abonent RT se zároveň stává individuálním členem Českého plynárenského svazu.

Typ abonence je rozdělen podle typu Osvědčení do celkem 9 skupin (A, B, C, E, F1, F2, F3, F4, G) a každé skupině náleží přístup k určitému počtu TPG odpovídajícímu příslušnému zaměření.

Viz leták ZDE.


Tištěná abonence

Tištěná abonence Tato abonence je rozesílána v klasické tištěné podobě a má platnost od ledna do prosince toho daného roku. To znamená, že abonent obdrží časopis ISG a technická pravidla praxe (TPG, TDG, TIN), jež v daném roce vyjdou (u technických pravidel praxe má abonent nárok též na předpisy schválené v daném roce, byť vyjdou tiskem až v roce následujícím). Pokud objednávku klient zašle během roku, budou mu předmětné, již publikované materiály zaslány zpětně.

Pro bližší informace prosím kontaktujte Český plynárenský svaz:

reklama
MD02 Radeton, s.r.o. HUTIRA - Brno, s.r.o. disa Drager IVAR CS ASPP